Predseda:                            Marek Gabrík IX.B

Podpredseda:                      Klára Petrovská VIII.A

Rozhlasový referent:           Nina Gaňová VIII.B

Nástenkári:                           Karolína Kocúrová VII.A

                                               Zuzana Belejíková VII.A

                                               Natália Palková VIII.A

                                               Karolína Godišková VIII.B

Hodnotenie tried:                 Zuzana Mičietová VI.A

                                               Romana Hnáthová VI.A

                                               Patrik Mohylák IX.A

Kultúrny referent:                 Marián Janták IX.A

Ostatní členovia:                  Natália Mičúchová III.A

                                               Rebeka Ninisová III.A

                                               Alžbeta Petrovská III.B

                                               Samuel Slaziník III.B

                                               Marco Galvánek IV.A

                                               Lukáš Lipka IV.A

                                               Kristína Bohiníková IV.B

                                               Róbert Kozák IV.B

                                               Tamara Šimúnová V.A

                                               Sophia Ivoríková V.A

                                               Mária Klára Čapkovičová V.B

                                               Miriam Belčíková V.B

                                               Klaudia Šurláková IX.B