SEPTEMBER

 • · Úvodné zasadnutie školského parlamentu – predstavenie členov šk. parlamentu ako zástupcov jednotlivých tried
 • · 2. zasadnutie: voľba predsedu a podpredsedu šk. parlamentu, schválenie Štatútu šk. parlamentu a schválenie Plánu činnosti ŠP na školský rok 2019/2020

OKTÓBER

 • · 1 zasadnutie šk. parlamentu
 • · Vyhlásenie súťaže o Naj-triedu školy
 • · Hodnotenie tried

NOVEMBER

 • · 2 zasadnutia šk .parlamentu
 • · Príprava akcie Mikuláš na škole, Najkrajšia vianočná trieda
 • · Nástenka na tému: Zimné tradície
 • · Vyhlásenie súťaže o Najkrajšiu vianočnú triedu
 • · Príprava vianočnej akcie: „Kúsok z vianočného šťastia pre starkých“
 • · Hodnotenie tried

DECEMBER

 • · 1 zasadnutie šk. parlamentu
 • · Akcia: Vianočná pošta
 • · Akcia: Mikuláš na škole
 • · Príprava Vianočnej besiedky
 • · Akcia: Vianočná besiedka
 • · Akcia: „Kúsok z vianočného šťastia pre starkých“
 • · Vyhodnotenie súťaže o Najkrajšiu vianočnú triedu
 • · Hodnotenie tried

JANUÁR

 • · 1 zasadnutie šk. parlamentu
 • · 24.1. Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania ( rozhlasová relácia )
 • · Príprava akcie Valentínska pošta, Karneval
 • · Hodnotenia tried

FEBRUÁR

 • · 2 zasadnutia šk. parlamentu
 • · Akcia: ,,Každý iný – všetci rovní.“ – Deň farebného oblečenia.
 • · Akcia: Valentínska pošta
 • · Nástenka na tému: Valentín
 • · Relácia na tému Sv. Valentín
 • · Hodnotenie tried

MAREC

 • · 2 zasadnutia šk. parlamentu
 • · Príprava akcie: Deň učiteľov
 • · Akcia: Posedenie pri knihe, koláči a šálke čaju
 • · Akcia: Deň učiteľov
 • · Nástenka na tému: Marec – mesiac knihy
 • · Hodnotenie tried

APRÍL

 • · 1 zasadnutie šk. parlamentu
 • · Príprava akcie: Deň matiek
 • · Akcia: Jarná prechádzka po okolí
 • · Nástenka na tému: Veľkonočné tradície
 • · Hodnotenie tried

MÁJ

 • · 1 zasadnutie šk. parlamentu
 • · Akcia: Akadémia ku Dňu matiek
 • · Nástenka na tému: Deň matiek
 • · Hodnotenie tried

JÚN

 • · 1 zasadnutie šk.parlamentu
 • · Vyhodnotenie súťaže Naj-trieda
 • · Vyhodnotenie práce šk. parlamentu